категории МПС

Категория МПС по ЗДП Наименование
Категория L2 моторните превозни средства с три колела, произволно разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с работен обем не по-голям от 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене, и конструктивна максимална скорост не по-голяма от 50 km/h независимо от вида на задвижването;
Категория L4 моторните превозни средства с три колела, несиметрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с работен обем над 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене или с конструктивна максимална скорост над 50 km/h независимо от вида на задвижването (мотоциклети с кош);
Категория L5 моторните превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с работен обем над 50 cm3 - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене или с максимална конструктивна скорост над 50 km/h независимо от вида на задвижването;
Категория L5e мототриколки - моторните превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 cm3 и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 km/h;
Категория М1 моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;
Категория N1 моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 t;
Категория L4


 
моторните превозни средства с три колела, несиметрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с работен обем над 50 куб. см - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене или с конструктивна максимална скорост над 50 км/ч, независимо от вида на задвижването (мотоциклети с кош);
Категория L5 моторните превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с работен обем над 50 куб. см - в случай на задвижване с двигател с вътрешно горене или с максимална конструктивна скорост над 50 км/ч, независимо от вида на задвижването;
Категория L5е мототриколки - моторните превозни средства с три колела, симетрично разположение на колелата спрямо надлъжната средна равнина, двигател с вътрешно горене с работен обем над 50 куб. см и/или конструктивна максимална скорост, по-голяма от 45 км/ч;
Категория М1 моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8;
Категория N1 моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;