екотакса ,категории, цена

Цените на продуктовата такса, позната още като еко такса са:

  • 240 лв за МПС над 10 години
  • 230 лв за МПС от 5 до 10 години
  • 180 лв за МПС до 5 години

 


Забележка:

Обърнете внимание при закупуване на автомобил нов внос от търговец в България. Еко таксата се заплаща от вносителя на автомобила. Изисквайте квитанция за заплатената такса от продавача ,при липсата на такава. Тя ви е нужна при регистрацията на автомобила в КАТ.