ДДС

Моля, обърнете внимание. ДДС се начилява и отчислява само и изключително от юридически лица, т.е. търговци.


  • Австрия 20%
  • Белгия 21%
  • Великобритания 20%
  • Германия 19%
  • Дания 25%
  • Италия 22%
  • Холандия 21%
  • Франция 20%
  • Швейцария 8%