Информация по държави

Вноса от Холандия е сравнително некомплициран. Нужно е обаче да сте запознати с основните стъпки по процедурата, която с Ви отнема от не повече от два часа без предварителна уговорка в RDW / холандския КАТ /. За да сте сигурни обаче че не сте последния на опашката и трябва да дойдете пак на другия ден, можете да се уговорите с продавача да ви направи резервация за отписване и издаване на нужните документи за експорт в службата. Така процедурата ви може да се сведе до половин час. За по незапознатите и неособено силни лингвисти Ви  препоръчваме да се обърнете към услугите на VWE / доста голяма агенция , която се занимава с обслужване по експорта на автомобили в Холандия /, които ще свършат доста от работата вместо Вас.

1. Първото и най-важно условие да изнесете автомобил от страната на лалетата е той да е отписан. За отписването на автомобила са Ви нужни на Вас или продавача регистрационния талон на автомобила*, досегашните регистрационни табели, документ за самоличност и 32 евро за отписване и унищожав4ане на номерата.


Регистрационнияталон до 01.01.2014 се състои от 3 части - Kentekenbewijs : deel 1а,  deel 1b и deel 2 . Старите талони са с наименование Deel I , Deel II и Deel III. Новите и старите / преди 2004г. / са по съдържание  абсолютно идентични а именно :

- Deel 1a - техническата информация на автомобила

- Deel 1b - данни за собственика

- Deel II / ‘ overschrijvingsbewijs’ / - удостоверение за собственост, чрез чиито номер сте регистрирани в холандския пътен регистър като собственик.

От 01. Януари 2014 са в употреба новите регистрационни талони, а именно регистрационната карта във формат 'кредитна карта'.


От тук сте свободни в избора си дали да докарате автомобила на ход или на автовоз / платформа.

2. Решили сте се да докарате автомобила си на ход. Моля съобразете ,транзитни номера се издават само на автомобили с валиден технически преглед / APK /.  Нужни са ви транзитни номера от Холандия

и застраховка за номерата, които са с валидност 15 дена от дата на издаване или до изтичане на техническия преглед /АРК/ . Тоест да речем АРК изтича след 3 дена, то номерата и застраховката / зелена карта са валидни 3 дена. Издаването а транзитни номера и застраховка можете да извършите само 2 пъти. Т.е. за определения автомобил можете да издадете повторно транзитни номера в случай , че престоят Ви в страната  е от един месец например. За регистрацията на транзитните номера са Ви нужни 46 евро, саммите табели 18 евро и застраховките варират , като най-евтината е от 74 евро. Всички цени са валидни до днешна дата май 2014. За промени не носим отговорност.

3. Не задължителен, но доста препоръчителен е сертификат с всички технически данни на автомобила в евро норми.

Сертификата струва 10 евро и може да ви спести доста главоболия в нашеснкия КАТ. Доста често чуждестранните талони нямат нужната информация за регистрацията на автомобила и може да ви пратят на техно тест, или ще искат други документи от Вас , което ще е по-скъпия и неудобен вариант за Вас. Единствено Талоните от Германия и Австрия , поради пълната си изчерпателност, се признават в България за достатъчни.
 

За повече информация изберете в секцията Полезни съвети/ Документи за сваляне - страна Холандия.


Ограничения  на скоростта

  лек автомобил мотор Кемпер до 3,5т Кемпер над 3,5т
градско 50 50 50 50
извънградско 80 80 80 80
високоскоростен път 100 100 100 80
магистрала 130 130 130 80

Допустими промили алкохол


до 0,5 промила за шофьори с над 5 годишен стаж.
За млади шофьори до 5 години стаж границата е 0,2 промила.

Спиранеи паркиране


Паркиране на жълта непрекъсната странична линия / бордюр / е забранено. На синья линия е разрешено паркирането с паркшайба. На грешно паркирали автомобили се поставя скоба.

 

Пътна маркировка


В Холандия, всички пътища извън населени райони ще бъдат снабдени с нови пътни маркировки до края на 2015 г. На нея съответно е обозначена максималната допустима скорост.
 Имайте предвид, обаче, че пътни знаци, имат предимство пред пътната маркировка.


 

Детска седалка


За деца под 135см детската седалка е задължителна (норма ECE 44/03 или 44/04).

 

Зини гуми


В Холандия зимните гуми са препоръчителни но не и задължителни. При пълна снежна покривка върху пътното платно са разрешени зини вериги. Гуми с шипове са напълно забранени.

Глоби


Глобите в Холандия са значително високи. Пътните полицаи имат правото да изискват паричните глоби от чужденци на място. Спането в превозно средство на обществен паркинг или улица е забранено. В кемпер, каравана или кола можете да пренощувате само на обозначените къмпинг места срещу такса. В холандия къмпинг местата са доста начесто и са обозначени с табела. 

Особени пътни знаци за Холания


На улици с обозначение "В" / локални улици/ Имат праводвижение на автомобили с  максимална широчина 2,20м.

 

Други


Бензиностанции обикновено са отворени от 8 до 20 . По магистралите, в градовете и по основните пътища има денонощни бензиностанции или автомати. Кредитни карти се приемат в повечето бензиностанции. До 10 литра гориво в туби могат да се внасят безмитно.Също от съображения за сигурност се препоръчва да се транспортира не повече от 10 литра гориво в туби. Газ пропан бутан ("LPG") е доста разпространена. За да зареждате ще ви трябва адаптер байонет.


 

Разходи


Номера и застраховка: 332 лв
Пътни такси: 0 лв
Нощувки: 80 лв
Разходи доставка: 1100 лв