Информация за вашия регион

Информация за вашия регион


Разходи по регистрация на лек автомобил в община Пловдив

Регистрационна такса: 34 лв