Информация за вашия регион

Информация за вашия регион


Разходи по регистрация на лек автомобил в община Кюстендил

Регистрационна такса: 44 лв