Информация за вашия регион

Информация за вашия регион


Разходи по регистрация на лек автомобил в община Кърджали

Регистрационна такса: 30 лв