Информация за вашия регион

Информация за вашия регион


Разходи по регистрация на лек автомобил в община Габрово

Регистрационна такса: 40 лв