Информация за вашия регион

Информация за вашия регион


Разходи по регистрация на лек автомобил в община Сливен

Регистрационна такса: 22 лв