Информация за вашия регион

Информация за вашия регион


Разходи по регистрация на лек автомобил в община Силистра

Регистрационна такса: 43 лв