Информация за вашия регион

Информация за вашия регион


Разходи по регистрация на лек автомобил в община Видин

Регистрационна такса: 23 лв