За нас


Идеята

... защото знанието трябва да се споделя...

carimport.bg бе създаден да с идеята да обобщи и събере информация натрупана от сигурни източници, с заветната цел да се установи като надежден виртуален наръчник по вноса на автомобил от чужда страна.

Мисията

Постоянното развитие и надграждане на основата, надграждане на фунциалността и добавяне на нови модули. Защото винаги може и още по добре...

Функционалността

Порталът е разделен на информационна част и изчислителен модул.

common info

секция с примери на  всички документи  с които бихте се сблъскали ,


documents

секция с  точно обяснение на всички стъпки за всяка една държава,


country

секция с информация за вашия район в който ще регистрирате автомобила


region

и богат списък на  връзки към популярните  интернет автоборси , както и информационни сайтове по държави.

links

Изчислителния модул, уникален по рода си ви дава пълната информация по всички разходи които трябва да предвидите, сравнява различните възможности, изчислява вашия маршрут и дава пълна статистика по разходите, като обобщава крайната цена на автомобила до регистрацията му в България.